top of page

Dítě má jeden intuitivní cíl - svůj vlastní rozvoj. Velmi intenzivně chce rozvíjet svůj vnitřní potenciál a snaží se zkoumat a pochopit svět kolem něj.

Metoda Marie Montessori vychází ze skutečnosti, že mysl malého dítěte je absorbující a proto prostředí ve třídě by mělo být pečlivě připraveno na to, aby vycvičilo jeho smysly, stimulovalo jeho zvědavost, uspokojilo jeho potřebu znát a poznávat.

V naší bilingvní školce se řídíme principy Marie Montessori a pro děti máme nachystaný koutek s originálními pomůckami, v němž děti mohou pracovat během volných aktivit v průběhu celého dne.

bottom of page