top of page

Mnoho moderních jazykových badatelů souhlasí s tímto předpokladem. Nejen, že mluvit více jazyků nám pomáhá komunikovat, ale bilingvismus (nebo mnohojazyčnost) ve skutečnosti podporuje  vyvoj mozku. Vzhledem k tomu, že dvojjazyčné dítě přepíná mezi jazyky, teorie říka, že si rozvíjí schopnost účinně řídit to, co se nazývá vyšší kognitivní procesy, jako je řešení problémů, paměť a myšlení.  Stává se schopnější zabránit některým reakcím, podporovat druhé a obecně se u dítěte projevuje  pružnější a adaptabilnejší mysl.

Pro předškolní děti je osvojení cizího jazyka zcela přirozené a nenásilné, a otevírá jim tím svět mnoha možností a uplatnění, proto klademe velký důraz na jeho intenzivní rozvoj. Dítě je v kontaktu s angličtinou v průběhu celého dne. Využívame metodu "One Person One Language" (OPOL) = Jeden člověk — jeden jazyk. V praxi to znamená, že jeden učitel mluví výhradně česky a druhý anglicky.

bottom of page