theater

theater

paint

paint

children circle

children circle

Vítejte v naši bilingvní Dětské skupine

"Little artist"

Little Artist

V běžném provozu nabízíme péči o děti od 3 do 6 let v pracovních dnech od 7 do 17 hodin (půldenní či celodenní účast).

Bližší informace na tel. 732 314 092

www.littleartist.cz

Proč zvolit dětskou skupinu "Little artist"?

Spojili sme 3 v 1

Little Artist

UMĚNÍ

Máme vášeň a nadšení pro dokonalost a inovace v předškolním vzdělávání. Zaměřujeme se na vývoj dítěte přes umění. Náš  výchovný plán je navržen tak, aby inspiroval a stimuloval mysl a emoce dítěte  prostřednictvím  tance, hudby, divadla,  kresby, malby, práce s hlínou, a mnoho dalšího.

Little Artist

ANGLIČTINA

Filozof Ludwig Wittgenstein napsal: "Limity mého jazyka znamenají hranice mého světa." Slova, které máme k dispozici, ovlivňují to, co vidíme - a čím více je slov, tím je lepší  naše vnímání. Když se učíme mluvit jiným jazykem, učíme se vidět větší svět.

Little Artist

PRVKY MONTESSORI

Montessori pedagogika je alternativní výchovně vzdělávací program nazvaný podle italské 

lékařky Marie Montessori který klade důraz na osobnost dítěte a zdůrazňuje důležitost jeho vlastního sebepoznání. Vzdělání, jak věřila, je příprava na život, nikoliv pouze hledání intelektuálních dovedností.